Betingelser for brug af Petbazaar.dk

Du skal have en brugerkonto på Petbazaar.dk for, at kunne bruge systemet samt dets funktioner, herunder indrykke annoncer. Der kræves ikke brugerkonto for at se eller læse annoncer på hjemmesiden.

I det følgende finder du vores brugervilkår, som du accepterer, når du bruger hjemmesiden.

Når der i det følgende refereres til ’hjemmesiden’, ’vi’ eller ’os’, henvises der til Petbazaar.dk.

 

 1. Ansvarsfralæggelse

Petbazaar.dk kan på intet tidspunkt stilles til økonomisk eller juridisk ansvar for konsekvenser der sker som følge af nedetid på serveren, da dette er udliciteret til tredjepart. Det betyder, at vi ikke yder nogen form for kompensation for eventuelle mistede handler på grund af, at serveren har være nede på pågældende tidspunkt.

Petbazaar.dk påtager sig ikke nogen form for ansvar i forbindelse med din handel på vores hjemmeside. Petbazaar.dk kan ikke på noget tidspunkt gøres ansvarlig for manglende resultat ved annoncering, ved misbrug af din adgangskode eller andre forhold i øvrigt.

I relation til force majeure er Petbazaar.dk uden ansvar.

Såfremt Petbazaar.dk må skønne, at din samhandel ikke er seriøs, forbeholder Petbazaar.dk sig ret til omgående at slette dig i systemet.

Eventuelt tilgodehavende hos Petbazaar.dk vil i så fald blive tilbagebetalt.

 

 1. Konto og login

 

2.1 Oprettelse og login

Når du opretter en konto på Petbazaar.dk, skal du vælge et brugernavn samt en personlig adgangskode (login) for, at få adgang til systemet samt et kontrolpanel, hvorfra du bla. har mulighed for at indrykke annoncer, se statistikker, købe promoveringer af dine annoncer samt håndtere dine kontaktoplysninger. Dit login til Petbazaar.dk er strengt fortroligt og privat, og må under ingen omstændigheder videregives eller overdrages til andre personer.

2.2 Mistanke om misbrug

Ved mistanke om misbrug af din konto, skal du omgående rette henvendelse til Petbazaar.dk, så vi kan spærre din konto.

Petbazaar.dk forbeholder sig ret til at slette annoncer, indhold samt brugerkonti der ikke overholder Petbazaar.dk’s brugervilkår og/eller gældende lovgivning.

2.3 Brugernavne

Vi tillader ikke at du opretter brugernavn på hjemmesiden, som kan lyde misvisende. Eksempler kan være PB-Admin eller PetBazaarSupport, eller andre brugernavne der har klang af at være associerede med selve virksomheden.

 

3 Indhold

 

3.1 Upload af indhold

Ved indhold forstås tekst, billeder, kommentarer, links, telefonnumre, e-mail-adresser samt andre læsbare og synlige elementer på hjemmesiden.

Når du uploader indhold, er det dit ansvar at sikre, at indholdet ikke er modstridende med vores brugsbetingelser eller gældende lovgivning.

Det er ikke tilladt at uploade indhold af følgende karakter:

 • Kønsdiskriminerende
 • Racistisk
 • Religiøst
 • Seksuelt
 • Diskriminerende mod handicap
 • Ulovligt

 

3.2 Indrykning af annoncer

Det er alene dit (brugerens) ansvar, at tilsikre annoncens rigtighed samt at indholdet overholder gældende lovgivning. Petbazaar.dk påtager sig intet ansvar i forhold til stavefejl, grammatikfejl eller urigtige oplysninger. Petbazaar.dk forbeholder sig retten til at redigere og/eller fjerne annoncen, uden at yde nogen form for kompensation, såfremt vi vurderer at annoncen er modstridende med vores retningslinjer eller gældende lovgivning.

Petbazaar.dk påtager sig desuden ikke ansvar for identificerbare personlige ejendele på billeder eller gennem tekst.

Petbazaar.dk bruger annoncer, herunder billeder og tekst, i vores markedsføring.

3.2.1 Særlige restriktioner for annoncers indhold

Du (brugeren) er til en hver tid ansvarlig for at tilsikre, at du er den retmæssige ejer af varen og/eller har tilladelse til at sælge denne.

Ophavsretsbeskyttede materialer som f.eks. billeder, tekster og video. Såfremt du anvender billeder i din annonce, er det alene dit ansvar at sikre at anvendelsen ikke krænker tredjemands rettigheder eller ophavsrettigheder. Det samme gør sig gældende ved anvendelse af videoklip, tekster og andet. Petbazaar.dk fraskriver sig derfor ansvaret for krænkelser af de anførte rettigheder og videreformidler enhver henvendelse om dette direkte til dig.

Annoncens indhold må ikke omfatte reklame for virksomheder og organisationer, uanset disses virke. Annoncer skal udelukkende bruges til formidling af køb, salg, bytte og bortgivning af dyr samt artikler til dyr eller sport med dyr.

3.2.2 Særlige restriktioner for salg af levende dyr

Det er alene dit (brugerens) ansvar at overholde den til en hver tid gældende lovgivning når der oprettes annoncer med køb eller salg af levende dyr.

Link til Dyreværnsloven

Petbazaar.dk optager ikke annoncer for salg af visse dyrearter samt hunderacer.

Der optages ikke annoncer på følgende hunderacer:

 • Amerikansk bulldog
 • Amerikansk staffordshire terrier (Amstaff)
 • Boerboel
 • Dogo argentino
 • Fila brasiliero
 • Kangal
 • Ovtcharka
 • Pitbull terrier
 • Sarplaninac
 • Tornjak
 • Tosa
 • Krydsninger, hvori ovenstående racer indgår.

Endvidere optages der ikke annoncer med salg eller køb af hunde der er hale- eller ørekuperede.

Der optages ikke annoncer for hunde der er under 8 uger gamle. Hvalpe må, ifølge Hundeloven, ikke fjernes fra deres moder før de er 8 uger gamle.

Der optages ikke annoncer for salg af arter og racer som figurerer på listen i bilag 1 under Bekendtgørelse om forbud mod hold af særlige dyr:

Se listen over dyrearter omfattet af forbuddet her

 

3.3 Links

Petbazaar.dk kan på intet tidspunkt stilles til ansvar for eller indestå for det indhold eller sikkerheden af de eksterne hjemmesider hvortil der er linket gennem indholdet. Opdager vi links til eksterne hjemmesider med indhold af diskriminerende karakter, vil vi fjerne disse links, uden varsel. I særligt grove tilfælde vil vi tage yderligere affære og slette brugerkonto og/eller informere myndigheder herom.

3.4 Deling af annoncer på andre webejendomme end Petbazaar.dk

Som en del af vores markedsføring, deler vi annoncer på sociale netværk og andre platforme, hvor vi finder det relevant. Vi deler annoncerne for at hjælpe med et hurtigere salg og øget eksponering.

En annonce på Petbazaar.dk kan deles på sociale medier af samtlige brugere og besøgende på hjemmesiden. Det kræver altså ingen brugerkonto at dele en annonce.

3.5 Andre forbehold

Petbazaar.dk forbeholder sig ret til at (om)placere annoncer i andre kategorier, efter eget skøn.

Petbazaar.dk forbeholder sig ret til at slette profiler med manglende eller forkerte personoplysninger, herunder identitetstyveri.

Petbazaar.dk forbeholder sig ret til at fjerne profilbilleder af stødende karakter.

Petbazaar.dk forbeholder sig ret til at lukke brugerkonti, som efter vort skøn er indeholdende stødende kaldenavne.